Zapraszamy do zapisów:  rekrutacja@collegiumintermarium.org

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Kurs jest kolejną częścią naszej oferty dla maturzystów. Zaczęliśmy w 2022 r. Nagraliśmy wtedy pierwszy webinar powtórkowy z WOS-u. Widząc, że cieszył się dużą popularnością, rok później zrobiliśmy drugi, nagraliśmy serię dziesięciu 1-minutowych filmików i przygotowaliśmy 5 poradników dotyczących poszczególnych zagadnień. W 2023 r. zorganizowaliśmy również odrębny webinar z historii. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wszystkimi materiałami – są dostępne w całości za darmo. Teraz robimy kolejny krok – uruchamiamy kurs powtórkowy. Zapraszamy!

 

Zajęcia są oparte na autorskim programie mającym na celu zaspokojenie potrzeb przyszłych maturzystów niepokojących się o to czy zdążą wszystko powtórzyć przed egzaminem.

Kursy będą prowadzone w grupach – stacjonarnie oraz online. Podzielone są na cztery bloki (25 godzin) obejmujące uporządkowanie i utrwalenie wiedzy na temat kluczowych dla każdej epoki zagadnień. Każde zagadnienie ilustrowane jest przykładowymi źródłami i zadaniami. Materiały ćwiczeniowe mają za zadanie trenowanie najważniejszych umiejętności i wiedzy wymaganych na egzaminie maturalnym, a także zwrócenie uwagi na najczęstsze trudności i błędy popełniane przez zdających oraz nauczenie sposobów radzenia sobie z nimi. Kurs wesprze uczestników, wzmocni pewność siebie i pomoże w spokojnym zaplanowaniu i realizacji ostatnich powtórek.

Dołącz do wielkiej powtórki z wiedzy, aby zdać maturę na piątkę!

Kurs obejmuje 25. godzin zajęć, w trakcie których omówione zostaną kluczowe aspekty wiedzy na temat wszystkich epok literackich w porządku chronologicznym. Zamiast ściśle pamięciowego uczenia się, proponujemy wejście w idee konstytuujące każdą z epok, a zwłaszcza prawdziwe zrozumienie wartości przekazywane przez największe dzieła literackie Europy. Zapewni to lepsze, bardziej twórcze, a przy tym mniej wysiłkowe opanowanie wiedzy z zakresu historii literatury. Nie musicie gromadzić abstrakcyjnych informacji, lecz w naturalny sposób, poprzez zrozumienie epoki oraz osobiste włączenie się i zaangażowanie w rozwój kultury literackiej, będziecie potrafił kojarzyć fakty.

 

Integralną częścią kursu będą warsztaty z wypowiedzi pisemnej oraz powtórzenie podstawowych informacji z zakresu gramatyki języka polskiego.

Kurs korepetycji z Wiedzy o społeczeństwie obejmuje powtórzenie najważniejszych informacji z najtrudniejszych i najczęściej pojawiających się na maturze zagadnień. Omówimy kluczową wiedzę dotyczącą państwa, doktryn politycznych, Konstytucji RP, prawa, organizacji międzynarodowych, integracji europejskiej i wydarzeń najnowszych. Będziemy rozwiązywać typowe zadania maturalne, analizować materiały źródłowe, pracować z aktami prawnymi i przygotowywać dłuższe wypowiedzi pisemne. Cały program kursu jest zgodny z obowiązującą podstawą programową. Jesteśmy przy tym otwarci na sugestie i propozycje ze strony uczestników. W trakcie trwania kursu możemy dostosować program do potrzeb uczniów.

Zapraszamy do zapisów:  rekrutacja@collegiumintermarium.org

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan wydziału prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa.

Dr Michał Gołębiowski 

Pisarz, doktor nauk humanistycznych (dysertacja obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim), literaturoznawca, tłumacz, eseista. Autor m.in. nagrodzonego Nagrodą Specjalną Identitas zbioru esejów „Bezkres poranka” oraz książki „Słodka ziemia. O kulturze wyczerpania i powrotach nadprzyrodzoności”. Redaktor „Christianitas” i „Nowych Książek”. Publikuje m.in. na łamach „Więzi”, „Teologii Politycznej”. Niebawem ukaże się jego debiutancka powieść, „Dalej tylko pola”.

Dr Marcin Olszówka

Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Zainteresowania naukowe obejmują prawo wyznaniowe, prawo konstytucyjne oraz bioetykę. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz współautor komentarza do Konstytucji RP wydanego nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Krzysztof Drozdowski
Prezes Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego, członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Redaktor naczelny portalu Historia naprawdę, redaktor dwutygodnika Wolna Droga. Współpracuje z magazynami: Polska Zbrojna – Historia oraz Odkrywca. Doprowadził do wznowienia przez IPN śledztwa na temat niemieckich zbrodni w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. Jest popularyzatorem historii, organizuje spacery historyczne, a także prowadzi kanał Ukryte Historie na portalu YouTube. Jest autorem 27 publikacji książkowych oraz ponad 300 artykułów.

Monika Łopatowska-Nowak

Ukończyła studia na wydziale historii UW i studia podyplomowe nauczania wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i etyki oraz wiele kursów i szkoleń. Nauczycielka w jednym z wiodących warszawskich liceów ogólnokształcących. Uczy historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z historii, sztuki i retoryki. W czasie wolnym zajmuje się rękodziełem i czytaniem wartościowych książek.

A po maturze... Dołącz do grona studentów Collegium Intermarium i studiuj Prawo z najlepszymi!